My Selection

Analyze

Create / Modify

Utilities

Documents

About

ETHZ logo SIB logo EPFL logo
 Feedback

 

1 K(+)
=
1 K(+)

Properties
MNX_IDMNXR3189
equation1 MNXM95 = 1 MNXM95
balanced?true
EC numberNA
referencemetacyc:TRANS-RXN-143

This chemical equation does not exist in my selectionSimilar chemical equations in external resources
ResourceIdentifier
metacycmetacyc:TRANS-RXN-143
metacyc:TRANS-RXN-185
metacyc:TRANS-RXN-186
metacyc:TRANS-RXN-187
metacyc:TRANS-RXN-190
seedseed:rxn05206
seed:rxn08771
biggbigg:EX_k_e
bigg:Kt1
bigg:Ktex
reactomereactome:R-ATH-1296127
reactome:R-BTA-1013020
reactome:R-BTA-1296024
reactome:R-BTA-1296035
reactome:R-BTA-1296037
reactome:R-BTA-1296039
reactome:R-BTA-1296043
reactome:R-BTA-1296045
reactome:R-BTA-1296046
reactome:R-BTA-1296127
reactome:R-BTA-1296348
reactome:R-BTA-1299297
reactome:R-BTA-1299304
reactome:R-BTA-1299318
reactome:R-BTA-1299338
reactome:R-BTA-1299359
reactome:R-BTA-1369017
reactome:R-BTA-2534365
reactome:R-BTA-375330
reactome:R-BTA-375339
reactome:R-BTA-375340
reactome:R-BTA-375342
reactome:R-BTA-5678261
reactome:R-BTA-877187
reactome:R-CEL-1013020
reactome:R-CEL-1296035
reactome:R-CEL-1296039
reactome:R-CEL-1296045
reactome:R-CEL-1296046
reactome:R-CEL-1299297
reactome:R-CEL-1299304
reactome:R-CEL-1299318
reactome:R-CEL-1299338
reactome:R-CFA-1013020
reactome:R-CFA-1296024
reactome:R-CFA-1296035
reactome:R-CFA-1296037
reactome:R-CFA-1296039
reactome:R-CFA-1296043
reactome:R-CFA-1296045
reactome:R-CFA-1296046
reactome:R-CFA-1296127
reactome:R-CFA-1296348
reactome:R-CFA-1299297
reactome:R-CFA-1299304
reactome:R-CFA-1299318
reactome:R-CFA-1299338
reactome:R-CFA-1299359
reactome:R-CFA-1369017
reactome:R-CFA-2534365
reactome:R-CFA-375330
reactome:R-CFA-375339
reactome:R-CFA-375340
reactome:R-CFA-375342
reactome:R-CFA-5678261
reactome:R-CFA-877187
reactome:R-DDI-2534365
reactome:R-DME-1013020
reactome:R-DME-1296024
reactome:R-DME-1296035
reactome:R-DME-1296039
reactome:R-DME-1296043
reactome:R-DME-1296045
reactome:R-DME-1296046
reactome:R-DME-1296127
reactome:R-DME-1296348
reactome:R-DME-1299318
reactome:R-DME-1299338
reactome:R-DME-1369017
reactome:R-DME-5678261
reactome:R-DRE-1013020
reactome:R-DRE-1296024
reactome:R-DRE-1296035
reactome:R-DRE-1296037
reactome:R-DRE-1296039
reactome:R-DRE-1296043
reactome:R-DRE-1296045
reactome:R-DRE-1296046
reactome:R-DRE-1296127
reactome:R-DRE-1296348
reactome:R-DRE-1299297
reactome:R-DRE-1299304
reactome:R-DRE-1299318
reactome:R-DRE-1299338
reactome:R-DRE-1299359
reactome:R-DRE-1369017
reactome:R-DRE-375330
reactome:R-DRE-375339
reactome:R-DRE-375342
reactome:R-DRE-5678261
reactome:R-DRE-877187
reactome:R-GGA-1013020
reactome:R-GGA-1296024
reactome:R-GGA-1296037
reactome:R-GGA-1296039
reactome:R-GGA-1296043
reactome:R-GGA-1296045
reactome:R-GGA-1296046
reactome:R-GGA-1296127
reactome:R-GGA-1296348
reactome:R-GGA-1299297
reactome:R-GGA-1299304
reactome:R-GGA-1299318
reactome:R-GGA-1299338
reactome:R-GGA-1299359
reactome:R-GGA-1369017
reactome:R-GGA-2534365
reactome:R-GGA-375330
reactome:R-GGA-375339
reactome:R-GGA-375340
reactome:R-GGA-375342
reactome:R-GGA-5678261
reactome:R-GGA-877187
reactome:R-HSA-1013020
reactome:R-HSA-1296024
reactome:R-HSA-1296035
reactome:R-HSA-1296037
reactome:R-HSA-1296039
reactome:R-HSA-1296043
reactome:R-HSA-1296045
reactome:R-HSA-1296046
reactome:R-HSA-1296127
reactome:R-HSA-1296348
reactome:R-HSA-1299297
reactome:R-HSA-1299304
reactome:R-HSA-1299318
reactome:R-HSA-1299338
reactome:R-HSA-1299359
reactome:R-HSA-1369017
reactome:R-HSA-2534365
reactome:R-HSA-375330
reactome:R-HSA-375339
reactome:R-HSA-375340
reactome:R-HSA-375342
reactome:R-HSA-5678261
reactome:R-HSA-877187
reactome:R-MMU-1013020
reactome:R-MMU-1296024
reactome:R-MMU-1296035
reactome:R-MMU-1296037
reactome:R-MMU-1296039
reactome:R-MMU-1296043
reactome:R-MMU-1296045
reactome:R-MMU-1296046
reactome:R-MMU-1296127
reactome:R-MMU-1296348
reactome:R-MMU-1299297
reactome:R-MMU-1299304
reactome:R-MMU-1299318
reactome:R-MMU-1299338
reactome:R-MMU-1299359
reactome:R-MMU-1369017
reactome:R-MMU-2534365
reactome:R-MMU-375330
reactome:R-MMU-375339
reactome:R-MMU-375340
reactome:R-MMU-375342
reactome:R-MMU-5678261
reactome:R-MMU-877187
reactome:R-OSA-1296127
reactome:R-RNO-1013020
reactome:R-RNO-1296024
reactome:R-RNO-1296035
reactome:R-RNO-1296037
reactome:R-RNO-1296039
reactome:R-RNO-1296043
reactome:R-RNO-1296045
reactome:R-RNO-1296046
reactome:R-RNO-1296127
reactome:R-RNO-1296348
reactome:R-RNO-1299297
reactome:R-RNO-1299304
reactome:R-RNO-1299318
reactome:R-RNO-1299338
reactome:R-RNO-1299359
reactome:R-RNO-1369017
reactome:R-RNO-2534365
reactome:R-RNO-375330
reactome:R-RNO-375339
reactome:R-RNO-375340
reactome:R-RNO-375342
reactome:R-RNO-5678261
reactome:R-RNO-877187
reactome:R-SSC-1013020
reactome:R-SSC-1296024
reactome:R-SSC-1296035
reactome:R-SSC-1296037
reactome:R-SSC-1296039
reactome:R-SSC-1296043
reactome:R-SSC-1296045
reactome:R-SSC-1296046
reactome:R-SSC-1296127
reactome:R-SSC-1296348
reactome:R-SSC-1299297
reactome:R-SSC-1299304
reactome:R-SSC-1299338
reactome:R-SSC-1299359
reactome:R-SSC-1369017
reactome:R-SSC-2534365
reactome:R-SSC-375330
reactome:R-SSC-375339
reactome:R-SSC-375340
reactome:R-SSC-375342
reactome:R-SSC-5678261
reactome:R-SSC-877187
reactome:R-TGU-1013020
reactome:R-TGU-1296024
reactome:R-TGU-1296037
reactome:R-TGU-1296039
reactome:R-TGU-1296043
reactome:R-TGU-1296045
reactome:R-TGU-1296046
reactome:R-TGU-1296127
reactome:R-TGU-1296348
reactome:R-TGU-1299297
reactome:R-TGU-1299304
reactome:R-TGU-1299338
reactome:R-TGU-1299359
reactome:R-TGU-1369017
reactome:R-TGU-375330
reactome:R-TGU-375339
reactome:R-TGU-375342
reactome:R-TGU-5678261
reactome:R-XTR-1013020
reactome:R-XTR-1296035
reactome:R-XTR-1296037
reactome:R-XTR-1296039
reactome:R-XTR-1296043
reactome:R-XTR-1296045
reactome:R-XTR-1296046
reactome:R-XTR-1296127
reactome:R-XTR-1296348
reactome:R-XTR-1299297
reactome:R-XTR-1299304
reactome:R-XTR-1299318
reactome:R-XTR-1299338
reactome:R-XTR-1299359
reactome:R-XTR-1369017
reactome:R-XTR-375330
reactome:R-XTR-375339
reactome:R-XTR-375340
reactome:R-XTR-375342
reactome:R-XTR-5678261
reactome:R-XTR-877187