Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135932
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209499
Image of MNXM135932
InChIKeyRNJRGEGBOMDATQ-YMPOKHASSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,27-28,30-31,33,36,39,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26,29,32,34-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20-,28-25-,31-30-,33-27-,39-36-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049300 TG(18:1(11Z)/18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-oleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:1/22:5)
TAG(58:7)
TG(18:1/18:1/22:5)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/18:1/22:5)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000209499 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49300 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM293805is deprecated and replaced by this entry