Feedback

1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135934
formulaC63H116O6
charge0
mass969.59154
referenceslm:000236425
Image of MNXM135934
InChIKeyCFASHVJHKJIKRY-RTBJBVGVSA-N
InChIInChI=1S/C63H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h20,23,25,27-28,35,60H,4-19,21-22,24,26,29-34,36-59H2,1-3H3/b23-20-,28-25-,35-27-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049287 TG(18:1(11Z)/18:1(9Z)/24:1(15Z))
(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-oleoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/18:1/24:1)
TAG(60:3)
TG(18:1/18:1/24:1)
TG(60:3)
Tracylglycerol(18:1/18:1/24:1)
Tracylglycerol(60:3)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000236425 1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:1(15Z)/18:1(9Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (24:1(15Z)/18:1(9Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49287 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM235819is deprecated and replaced by this entry