Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135950
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212152
Image of MNXM135950
InChIKeyNRIOEETWLZWDRL-NUDAZDJUSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-21,23,25,27-28,33,58H,4-15,17,22,24,26,29-32,34-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,33-27-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049398 TG(18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-linoleoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/18:2/22:2)
TAG(58:5)
TG(18:1/18:2/22:2)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/18:2/22:2)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212152 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49398 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM220264is deprecated and replaced by this entry