Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135968
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186223
Image of MNXM135968
InChIKeyJTTRWXHDGWBZDH-AGOSBYESSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-21,23,25,27-28,31-32,34,38,41,56H,4-6,8-9,11-15,17,22,24,26,29-30,33,35-37,39-40,42-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,31-27-,34-32-,41-38-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186223 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49424 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049424 TG(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-g-linolenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/20:4)
TAG(56:8)
TG(18:1/18:3/20:4)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:1/18:3/20:4)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM302031is deprecated and replaced by this entry