Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135972
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207749
Image of MNXM135972
InChIKeyINIDRZRLKSGDIX-XFZKTUIJSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-21,23,25,27-28,30-31,33,36,39-40,43,58H,4-15,17,22,24,26,29,32,34-35,37-38,41-42,44-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,31-30-,33-27-,39-36-,43-40-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49420 secondary/obsolete/fantasy identifier
slm:000207749 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049420 TG(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-g-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/22:4)
TAG(58:8)
TG(18:1/18:3/22:4)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/18:3/22:4)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM296376is deprecated and replaced by this entry