Feedback

TG(18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM135986
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referencehmdb:HMDB0049558
Image of MNXM135986
InChIKeyZPTIOXNAYYQCNF-RPIAWBACSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,20-21,23,25,27-28,31-32,34,40,43,56H,4-8,10-11,13-17,19,22,24,26,29-30,33,35-39,41-42,44-55H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,23-20-,28-25-,31-27-,34-32-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049558 TG(18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-a-linolenoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/20:3)
TAG(56:7)
TG(18:1/18:3/20:3)
TG(56:7)
Tracylglycerol(18:1/18:3/20:3)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49558 secondary/obsolete/fantasy identifier