Feedback

1-O-octadecyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136019
formulaC57H102O5
charge0
mass867.41678
referenceslm:000163361
Image of MNXM136019
InChIKeyVFDSPTRIQXDNNU-UOHWBMRBSA-N
InChIInChI=1S/C57H102O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-60-53-55(62-57(59)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-61-56(58)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,20-21,23,27,30,36,39,55H,4-8,10-11,13-17,19,22,24-26,28-29,31-35,37-38,40-54H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,23-20-,30-27-,39-36-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049596 TG(18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/o-18:0)
(2R)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-Vaccenoyl-2-stearidonoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/18:0)
TAG(54:5)
TG(18:1/18:4/18:0)
TG(54:5)
Tracylglycerol(18:1/18:4/18:0)
Tracylglycerol(54:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000163361 1-O-octadecyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
TG(O-18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49596 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM430368is deprecated and replaced by this entry