Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136025
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191456
Image of MNXM136025
InChIKeyJYKDXPJYONKEDO-ZCTRBFMXSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17,20-21,24,26,30,36,39,56H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-29,31-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,30-26-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191456 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49171 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049171 TG(18:1(11Z)/20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propan-2-yl icosanoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/18:4)
TAG(56:5)
TG(18:1/20:0/18:4)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/20:0/18:4)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM280000is deprecated and replaced by this entry