Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136030
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212873
Image of MNXM136030
InChIKeyYMWRTRKYQQEVSS-GCOOITRFSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-25,28,33,36,42,45,58H,4-15,17-18,20,22-23,26-27,29-32,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b19-16-,24-21-,28-25-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049166 TG(18:1(11Z)/20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/20:4)
TAG(58:5)
TG(18:1/20:0/20:4)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/20:0/20:4)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212873 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49166 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM269215is deprecated and replaced by this entry