Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136031
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212736
Image of MNXM136031
InChIKeySSVCPYUNTCSNNR-BGZMKMPJSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-25,28,33,36,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-32,34-35,37-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,36-33-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049172 TG(18:1(11Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/20:4)
TAG(58:5)
TG(18:1/20:0/20:4)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/20:0/20:4)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212736 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49172 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM303027is deprecated and replaced by this entry