Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136038
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230839
Image of MNXM136038
InChIKeyOABDEUJOWDXTCO-ADZJPNINSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-25,28,31,33,38,41,47,50,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-30,32,34-37,39-40,42-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,33-31-,41-38-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049175 TG(18:1(11Z)/20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/22:6)
TAG(60:7)
TG(18:1/20:0/22:6)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/20:0/22:6)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000230839 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49175 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM259338is deprecated and replaced by this entry