Feedback

TG(18:1(11Z)/20:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136049
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referencehmdb:HMDB0049306
Image of MNXM136049
InChIKeyRRENYOLSBONAON-YGMLNZDCSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24-26,28-29,33,36,42,45,58H,4-20,22-23,27,30-32,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b24-21-,28-25-,29-26-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49306 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049306 TG(18:1(11Z)/20:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicosenoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/20:1/20:3)
TAG(58:5)
TG(18:1/20:1/20:3)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/20:1/20:3)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride