Feedback

TG(18:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:1(11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136083
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referencehmdb:HMDB0049324
Image of MNXM136083
InChIKeyCYJBPAJEPWJTFB-NLODPJCGSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h20-21,23-25,28,32,35,41,44,56H,4-19,22,26-27,29-31,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b23-20-,24-21-,28-25-,35-32-,44-41-
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49324 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049324 TG(18:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/18:1(11Z))
1,3-bis[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-meadoyl-3-vaccenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/18:1)
TAG(56:5)
TG(18:1/20:3/18:1)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/20:3/18:1)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride