Feedback

TG(18:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))

Properties
MNX_IDMNXM136093
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referencehmdb:HMDB0049334
Image of MNXM136093
InChIKeyUMIOJAZEJAXFCD-VFGUAGDCSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-26,28-29,33-34,36-37,42-43,45-46,58H,4-15,17-18,20,22-23,27,30-32,35,38-41,44,47-57H2,1-3H3/b19-16-,24-21-,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,45-42-,46-43-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049334 TG(18:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-meadoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/20:4)
TAG(58:8)
TG(18:1/20:3/20:4)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/20:3/20:4)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49334 secondary/obsolete/fantasy identifier