Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136120
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000227250
Image of MNXM136120
InChIKeyQREKKIRJSWBZTL-UGXPLPJOSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,31,33,36,38-39,41,47,50,60H,4-15,18,22-23,27,30,32,34-35,37,40,42-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,33-31-,39-36-,41-38-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000227250 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49463 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049463 TG(18:1(11Z)/20:3n6/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-osbondoyl-glycerol
1-cis-vaccenoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/22:5)
TAG(18:1/20:3W6/22:5)
TAG(18:1/20:3n6/22:5)
TAG(60:9)
TG(18:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(18:1/20:3/22:5)
TG(18:1/20:3W6/22:5)
TG(18:1/20:3n6/22:5)
TG(18:1n7/20:3n6/22:5n6)
TG(18:1w7/20:3w6/22:5w6)
TG(60:9)
Tag(18:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(18:1n7/20:3n6/22:5n6)
Tag(18:1w7/20:3w6/22:5w6)
Tracylglycerol(18:1/20:3/22:5)
Tracylglycerol(18:1/20:3W6/22:5)
Tracylglycerol(18:1/20:3n6/22:5)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(18:1/20:3/22:5)
Triacylglycerol(18:1n7/20:3n6/22:5n6)
Triacylglycerol(18:1w7/20:3w6/22:5w6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
MNXM261941is deprecated and replaced by this entry