Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136137
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203511
Image of MNXM136137
InChIKeyXZMCLICMAFHCSR-HMMNBVKYSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,33-34,36-37,42-43,45-46,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30-32,35,38-41,44,47-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,45-42-,46-43-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000203511 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049488 TG(18:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/20:5)
TAG(58:10)
TG(18:1/20:4/20:5)
TG(58:10)
Tracylglycerol(18:1/20:4/20:5)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49488 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM264710is deprecated and replaced by this entry