This is version 4.2 of MetaNetX/MNXref
 Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM136150Image of MNXM136150
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186099
InChIKeyITILJWCUIOZMOM-RMNADKPHSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-26,28,30,32,35,56H,4-6,9,12-15,18,22-23,27,29,31,33-34,36-55H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,30-26-,35-32-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000186099
slm:000186099
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049611 TG(18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/18:3)
TAG(56:8)
TG(18:1/20:4/18:3)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:1/20:4/18:3)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49611 secondary/obsolete/fantasy identifier