Feedback

1-O-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136166
formulaC59H106O5
charge0
mass895.46994
referenceslm:000181221
Image of MNXM136166
InChIKeyAYUUEHFRHUBCRB-IWJDGKNMSA-N
InChIInChI=1S/C59H106O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-57(55-62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)56-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,21,24-25,28,32,35,57H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-31,33-34,36-56H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,35-32-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049617 TG(18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/o-18:0)
(2R)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/18:0)
TAG(56:5)
TG(18:1/20:4/18:0)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/20:4/18:0)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000181221 1-O-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
TG(O-18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49617 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM430639is deprecated and replaced by this entry