Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136181
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000228384
Image of MNXM136181
InChIKeyTUXUSRKEZCBDLD-RGWBQLMMSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,36,39,45,48,60H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-35,37-38,40-44,46-47,49-59H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,39-36-,48-45-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049629 TG(18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicosapentaenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/20:5/22:2)
TAG(60:8)
TG(18:1/20:5/22:2)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:1/20:5/22:2)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000228384 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49629 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219265is deprecated and replaced by this entry