Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136234
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000210818
Image of MNXM136234
InChIKeyBIIGCISQAOVLNH-SYOKYLLOSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-17,19-21,24-26,28,32,58H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,29-31,33-57H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,32-26-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049506 TG(18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosadienoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:2/18:3)
TAG(58:6)
TG(18:1/22:2/18:3)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/22:2/18:3)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000210818 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49506 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM319121is deprecated and replaced by this entry