Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136240
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230427
Image of MNXM136240
InChIKeyMEKIQWLWSDXRMG-NACWFQGGSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,35,38,44,47,60H,4-15,18,22-23,27,30-34,36-37,39-43,45-46,48-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,38-35-,47-44-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049502 TG(18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosadienoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:1/22:2/20:4)
TAG(60:7)
TG(18:1/22:2/20:4)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/22:2/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000230427 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49502 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM267315is deprecated and replaced by this entry