Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136245
formulaC65H112O6
charge0
mass989.58118
referenceslm:000249854
Image of MNXM136245
InChIKeyIVPPFCQKYXCECF-FNGFPQFYSA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-26,28-29,32,34,40,43,62H,4-15,18,22-23,27,30-31,33,35-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000249854 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49504 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049504 TG(18:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosadienoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:2/22:4)
TAG(62:7)
TG(18:1/22:2/22:4)
TG(62:7)
Tracylglycerol(18:1/22:2/22:4)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM295485is deprecated and replaced by this entry