Feedback

1-(9Z-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136252
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211696
Image of MNXM136252
InChIKeyXNFVMWZYLUNASM-GVAIGBIESA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19-20,23,25,27-28,30-31,33,37,40,58H,4-15,17-18,21-22,24,26,29,32,34-36,38-39,41-57H2,1-3H3/b19-16-,23-20-,28-25-,31-30-,33-27-,40-37-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049514 TG(18:1(11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-adrenoyl-3-oleoyl-glycerol
TAG(18:1/22:4/18:1)
TAG(58:6)
TG(18:1/22:4/18:1)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/22:4/18:1)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000211696 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49514 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM333765is deprecated and replaced by this entry