Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136275
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205572
Image of MNXM136275
InChIKeyPUEQGKQXEUOLOJ-RZNSNIPGSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16-17,19-21,24-26,28,30-32,37-38,40-41,46,49,58H,4-15,18,22-23,27,29,33-36,39,42-45,47-48,50-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,31-30-,32-26-,40-37-,41-38-,49-46-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205572 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049541 TG(18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-osbondoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/18:3)
TAG(58:9)
TG(18:1/22:5/18:3)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:1/22:5/18:3)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49541 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM281951is deprecated and replaced by this entry