Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136285
formulaC65H112O6
charge0
mass989.58118
referenceslm:000250598
Image of MNXM136285
InChIKeyBGKQVOVSHNCYPQ-LSZYJERYSA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24-26,28-29,33,35,41,44,50,53,62H,4-16,18-19,22-23,27,30-32,34,36-40,42-43,45-49,51-52,54-61H2,1-3H3/b20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,35-33-,44-41-,53-50-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000250598 1-(13Z-docosenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49538 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049538 TG(18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z))
(2R)-1-[(13Z)-docos-13-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-osbondoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/22:1)
TAG(62:7)
TG(18:1/22:5/22:1)
TG(62:7)
Tracylglycerol(18:1/22:5/22:1)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM222608is deprecated and replaced by this entry