Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136320
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000229386
Image of MNXM136320
InChIKeyINWPHLCORRPJIM-KJAIXDQISA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-26,28-29,31,33,39,42,48,51,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,27,30,32,34-38,40-41,43-47,49-50,52-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,29-26-,33-31-,42-39-,51-48-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000229386 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49662 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049662 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/20:1)
TAG(60:8)
TG(18:1/22:6/20:1)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:1/22:6/20:1)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM203752is deprecated and replaced by this entry