Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136328
formulaC65H108O6
charge0
mass985.54942
referenceslm:000246462
Image of MNXM136328
InChIKeyJFOCEWSSQOJDCG-JOAOCXKBSA-N
InChIInChI=1S/C65H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,33,35,41,44,50,53,62H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-32,34,36-40,42-43,45-49,51-52,54-61H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,35-33-,44-41-,53-50-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000246462 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049671 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-1-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/22:2)
TAG(62:9)
TG(18:1/22:6/22:2)
TG(62:9)
Tracylglycerol(18:1/22:6/22:2)
Tracylglycerol(62:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49671 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219163is deprecated and replaced by this entry