Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136330
formulaC65H102O6
charge0
mass979.50178
referenceslm:000242159
Image of MNXM136330
InChIKeyTYDXDNLOHMRFIS-AJIDGHILSA-N
InChIInChI=1S/C65H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,32-35,40-41,43-44,49-50,52-53,62H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-31,36-39,42,45-48,51,54-61H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,43-40-,44-41-,52-49-,53-50-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049673 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-1-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/22:5)
TAG(62:12)
TG(18:1/22:6/22:5)
TG(62:12)
Tracylglycerol(18:1/22:6/22:5)
Tracylglycerol(62:12)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000242159 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49673 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM261253is deprecated and replaced by this entry