Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136351
formulaC67H118O6
charge0
mass1019.65022
referenceslm:000268082
Image of MNXM136351
InChIKeyLAAQWIRLHXUOFV-JMVQOQQFSA-N
InChIInChI=1S/C67H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24,26,29,34,36,42,45,51,54,64H,4-16,18-19,22-23,25,27-28,30-33,35,37-41,43-44,46-50,52-53,55-63H2,1-3H3/b20-17-,24-21-,29-26-,36-34-,45-42-,54-51-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049211 TG(18:1(11Z)/24:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-1-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl tetracosanoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-lignoceroyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/24:0/22:5)
TAG(64:6)
TG(18:1/24:0/22:5)
TG(64:6)
Tracylglycerol(18:1/24:0/22:5)
Tracylglycerol(64:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000268082 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/24:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/24:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49211 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM263220is deprecated and replaced by this entry