Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136361
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232359
Image of MNXM136361
InChIKeyOGZYWHBWXAJJRP-YHDAGPPLSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17,20-21,24-26,28,34,40,43,60H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,29-33,35-39,41-42,44-59H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,34-26-,43-40-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049381 TG(18:1(11Z)/24:1(15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-nervonoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/18:4)
TAG(60:6)
TG(18:1/24:1/18:4)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/24:1/18:4)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000232359 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49381 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM278377is deprecated and replaced by this entry