Feedback

TG(18:1(11Z)/o-18:0/20:1(11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136383
formulaC59H112O5
charge0
mass901.51758
referencehmdb:HMDB0049683
Image of MNXM136383
InChIKeyOUUHBPIFIILUCA-JPPPTBPHSA-N
InChIInChI=1S/C59H112O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-56-57(62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h21,24-25,28,57H,4-20,22-23,26-27,29-56H2,1-3H3/b24-21-,28-25-/t57-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCO[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049683 TG(18:1(11Z)/o-18:0/20:1(11Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-(octadecyloxy)propyl (11Z)-icos-11-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-octadecanyl-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-stearyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/20:1)
TAG(56:2)
TG(18:1/18:0/20:1)
TG(56:2)
Tracylglycerol(18:1/18:0/20:1)
Tracylglycerol(56:2)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49683 secondary/obsolete/fantasy identifier