Feedback

TG(18:1(11Z)/o-18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))

Properties
MNX_IDMNXM136389
formulaC59H104O5
charge0
mass893.45406
referencehmdb:HMDB0049698
Image of MNXM136389
InChIKeyNECHLBAMOCZPMU-CCWOTJQHSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-56-57(62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,21,24-25,28,32,35,41,44,57H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-31,33-34,36-40,42-43,45-56H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,35-32-,44-41-/t57-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCO[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049698 TG(18:1(11Z)/o-18:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-(octadecyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-octadecanyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-stearyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/20:5)
TAG(56:6)
TG(18:1/18:0/20:5)
TG(56:6)
Tracylglycerol(18:1/18:0/20:5)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49698 secondary/obsolete/fantasy identifier