Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136408
formulaC57H100O6
charge0
mass881.4003
referenceslm:000172056
Image of MNXM136408
InChIKeySHWUEDFQQXTCJE-BVQXJMJWSA-N
InChIInChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,24-26,28-30,33,36,54H,4-15,17-18,20-23,27,31-32,34-35,37-53H2,1-3H3/b19-16-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000172056 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49712 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049712 TG(18:1(9Z)/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-myristoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:1/14:0/22:4)
TAG(54:5)
TG(18:1/14:0/22:4)
TG(54:5)
Tracylglycerol(18:1/14:0/22:4)
Tracylglycerol(54:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM297991is deprecated and replaced by this entry