Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136431
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167213
Image of MNXM136431
InChIKeyKGSAOKZBHSKNBD-BKLSBKHSSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-16,18-19,24-26,28-30,33,36,41,44,54H,4-6,8-9,11-14,17,20-23,27,31-32,34-35,37-40,42-43,45-53H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-,44-41-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049859 TG(18:1(9Z)/14:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-myristoleoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/14:1/22:6)
TAG(54:8)
TG(18:1/14:1/22:6)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:1/14:1/22:6)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000167213 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:1(9Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49859 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM259169is deprecated and replaced by this entry