Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136444
formulaC56H98O6
charge0
mass867.37372
referenceslm:000162488
Image of MNXM136444
InChIKeyWYMXOHYTMBFFDQ-FVUDNHSNSA-N
InChIInChI=1S/C56H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-53(62-56(59)50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-27,29-30,32,53H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,28,31,33-52H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,27-25-,29-26-,32-30-/t53-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000162488 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49736 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049736 TG(18:1(9Z)/15:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-pentadecanoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/15:0/20:4)
TAG(53:5)
TG(18:1/15:0/20:4)
TG(53:5)
Tracylglycerol(18:1/15:0/20:4)
Tracylglycerol(53:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM303538is deprecated and replaced by this entry