Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136467
formulaC59H102O6
charge0
mass907.43758
referenceslm:000190253
Image of MNXM136467
InChIKeyQICYVFDEINDWCV-CDOBTFDPSA-N
InChIInChI=1S/C59H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-27,29-31,35,37,43,46,56H,4-15,17-18,20-24,28,32-34,36,38-42,44-45,47-55H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,30-29-,31-26-,37-35-,46-43-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049753 TG(18:1(9Z)/16:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-(hexadecanoyloxy)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-palmitoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/16:0/22:5)
TAG(56:6)
TG(18:1/16:0/22:5)
TG(56:6)
Tracylglycerol(18:1/16:0/22:5)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000190253 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49753 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM262922is deprecated and replaced by this entry