Feedback

TG(18:1(9Z)/16:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136477
formulaC57H100O6
charge0
mass881.4003
referencehmdb:HMDB0049863
Image of MNXM136477
InChIKeySRKCJTCWCCPZMA-ZNLZJBMVSA-N
InChIInChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24-27,29-30,33,38,41,54H,4-20,22-23,28,31-32,34-37,39-40,42-53H2,1-3H3/b24-21-,27-25-,29-26-,33-30-,41-38-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049863 TG(18:1(9Z)/16:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-palmitoleoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/16:1/20:3)
TAG(54:5)
TG(18:1/16:1/20:3)
TG(54:5)
Tracylglycerol(18:1/16:1/20:3)
Tracylglycerol(54:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49863 secondary/obsolete/fantasy identifier