Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136493
formulaC57H100O6
charge0
mass881.4003
referenceslm:000171859
Image of MNXM136493
InChIKeyXWWHTVUODKLIIT-GZJUGHSNSA-N
InChIInChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-26,28-29,34,37,54H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,27,30-33,35-36,38-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,29-26-,37-34-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049775 TG(18:1(9Z)/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/18:4)
TAG(54:5)
TG(18:1/18:0/18:4)
TG(54:5)
Tracylglycerol(18:1/18:0/18:4)
Tracylglycerol(54:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000171859 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49775 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM280408is deprecated and replaced by this entry