Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136499
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191477
Image of MNXM136499
InChIKeyPDSJKSYXIQFLLL-WPQAEDDSSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-26,28,30,32,34,56H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,27,29,31,33,35-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,30-26-,34-32-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049776 TG(18:1(9Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/20:4)
TAG(56:5)
TG(18:1/18:0/20:4)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/18:0/20:4)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000191477 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49776 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM303478is deprecated and replaced by this entry