Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136503
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000212894
Image of MNXM136503
InChIKeyAOXVTXAOZQMFCE-OEEMWFESSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-26,28,30-32,36,39,58H,4-15,17-18,20-24,27,29,33-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049772 TG(18:1(9Z)/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/22:4)
TAG(58:5)
TG(18:1/18:0/22:4)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/18:0/22:4)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000212894 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49772 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM297815is deprecated and replaced by this entry