Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136506
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209539
Image of MNXM136506
InChIKeyWPESWAXIXZMBGH-SMTJIYRBSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-26,28,30-32,36,39,45,48,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,27,29,33-35,37-38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049779 TG(18:1(9Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/22:6)
TAG(58:7)
TG(18:1/18:0/22:6)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/18:0/22:6)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000209539 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49779 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM259761is deprecated and replaced by this entry