Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136544
formulaC61H110O6
charge0
mass939.5225
referenceslm:000214315
Image of MNXM136544
InChIKeyZIRJXTDTRZMNMW-ZXXNJQFSSA-N
InChIInChI=1S/C61H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,25-28,32-33,58H,4-17,19-20,22-24,29-31,34-57H2,1-3H3/b21-18-,28-25-,32-26-,33-27-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050004 TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:1(13Z))
(2R)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z)-docos-13-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-linoleoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/18:2/22:1)
TAG(58:4)
TG(18:1/18:2/22:1)
TG(58:4)
Tracylglycerol(18:1/18:2/22:1)
Tracylglycerol(58:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000214315 1-(13Z-docosenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50004 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM223741is deprecated and replaced by this entry