Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136548
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207409
Image of MNXM136548
InChIKeyZMFFWUOLHWWCNZ-FNBMIIENSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25-28,30-33,36,39,58H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,29,34-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,39-36-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207409 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0050018 TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-linoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:2/22:5)
TAG(58:8)
TG(18:1/18:2/22:5)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/18:2/22:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50018 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM293730is deprecated and replaced by this entry