Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136587
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205735
Image of MNXM136587
InChIKeyYASINJKKEQIEPB-ZCYFYWCVSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25-28,30-33,36,39,45,48,58H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,29,34-35,37-38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,39-36-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205735 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0050173 TG(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-a-linolenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/22:5)
TAG(58:9)
TG(18:1/18:3/22:5)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:1/18:3/22:5)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50173 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM262204is deprecated and replaced by this entry