Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136605
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000208992
Image of MNXM136605
InChIKeyXRMMRZRWDOWCNQ-SVEFZRTQSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25-28,32-33,40,43,58H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,29-31,34-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,32-26-,33-27-,43-40-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050191 TG(18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearidonoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/22:2)
TAG(58:7)
TG(18:1/18:4/22:2)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/18:4/22:2)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000208992 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50191 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219518is deprecated and replaced by this entry