Feedback

TG(18:1(9Z)/20:0/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136618
formulaC61H110O6
charge0
mass939.5225
referencehmdb:HMDB0049783
Image of MNXM136618
InChIKeyKLPBKIYPIXLUIY-XNXOMPFUSA-N
InChIInChI=1S/C61H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,27-28,32-33,36,42,45,58H,4-24,26,29-31,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b28-25-,32-27-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049783 TG(18:1(9Z)/20:0/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-arachidonyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/20:3)
TAG(58:4)
TG(18:1/20:0/20:3)
TG(58:4)
Tracylglycerol(18:1/20:0/20:3)
Tracylglycerol(58:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49783 secondary/obsolete/fantasy identifier