Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136626
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232414
Image of MNXM136626
InChIKeyBOHGMMGUVPUWFF-WEMJJBFYSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25,27-28,31,33-34,38,41,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26,29-30,32,35-37,39-40,42-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,33-31-,34-27-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049798 TG(18:1(9Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-arachidonyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/22:5)
TAG(60:6)
TG(18:1/20:0/22:5)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/20:0/22:5)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000232414 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49798 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM294068is deprecated and replaced by this entry