Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136632
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191593
Image of MNXM136632
InChIKeyQLKODZJVABSWFI-UANXXUFXSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17,20,25-28,30-31,36,39,56H,4-16,18-19,21-24,29,32-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b20-17-,28-25-,30-26-,31-27-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191593 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49927 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049927 TG(18:1(9Z)/20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (11Z)-icos-11-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicosenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:1/18:3)
TAG(56:5)
TG(18:1/20:1/18:3)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/20:1/18:3)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM281174is deprecated and replaced by this entry