Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136641
formulaC63H114O6
charge0
mass967.57566
referenceslm:000234541
Image of MNXM136641
InChIKeyNTSBPGZUJBXBSL-LNSYPENWSA-N
InChIInChI=1S/C63H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-29,34,60H,4-15,17-18,20-24,30-33,35-59H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,34-27-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049931 TG(18:1(9Z)/20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicosenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/20:1/22:2)
TAG(60:4)
TG(18:1/20:1/22:2)
TG(60:4)
Tracylglycerol(18:1/20:1/22:2)
Tracylglycerol(60:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000234541 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49931 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM218489is deprecated and replaced by this entry